Antidiskriminační klinika

Aktuálně z oblasti diskriminace

  • Zcela aktuálně – diskriminace ve vzdělávání – http://www.ochrance.cz/diskriminace/aktuality-z-diskriminace/aktuality-z-diskriminace-2013/vyzkum-slovenske-ochrankyne-prav-romove-jsou-vylouceni-ze-vzdelavani/

  • Aktuálně – vyšlo stanovisko veřejného ochránce práv k rovnému zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání – vzpomínáte, řešili jsme před několika týdny. K nalezení zde!
  • Sledujete případ Miss Fischer vs. University of Texas v USA? Zde linky k zajímavostem případu týkající se pozitivní diskrimiance/affrimative action při přijímání studentů na univerzitu:

http://www.examiner.com/article/will-u-s-supreme-court-affirmative-action-case-end-reverse-discrimination

http://thetrendingreport.com/student-takes-discrimination-case-to-supreme-court/

http://www.renewamerica.com/columns/fobbs/121011

http://hinterlandgazette.com/2012/10/supreme-court-revisit-affirmative-action-fisher-university-texas-discrimination-case.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=supreme-court-revisit-affirmative-action-fisher-university-texas-discrimination-case&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

  • Odkaz na získání nglicky psaného časopisu European Anti-Discrimination Law Review, k nalezení na http://www.migpolgroup.com/publications_info.php?id=17

 —————————————————————————————————————————————————

Informace k předmětu, které by vás mohly zajímat!

Jak se zapsat? Zápis je možný v 5. ročníku magisterského programu, resp. 3.-4. ročníku nového studijního programu přes Stag

Jak zakončujeme? Kolokvium pro získání kolokvia je třeba účast na alespoň 7 z plánovaných deseti dvouhodinovek, a prokázání orientace v problematice – aktivní účast, zapojení do diskuzí a řešení příkladů apod.

Kolik kreditů dostanu? 4

Kdo vyučuje? Mgr. Petra Melotíková (petra.melotikova@upol.cz, tel. 585 637 673) ve spolupráci s Mgr. Terezou Skarkovou

Jak často je výuka? 

V tomto semestru bude probíhat výjimečně blokově ve dnech 3., 4., 10., 11. a (zřejmě) 17. října vždy 9.45-13.00. 

Komu je určena? Předmět může být prospěšný těm, kdo se zajímají diskriminaci, souhlasí či nesouhlasí s postojem společnosti, mají zkušenost s diskriminací či pozitivní diskrimiancí a chtějí o problémech diskutovat. Předmět se bude hodit i těm, kdo uvažují o diplomové práci týkající se lidských práv apod., případně těm, kdo mají zájem o stáž u ombudsmana.

Co mi může předmět přinést? Prohloubení orientace v právních předpisech týkajících se diskriminace, představení typických příkladů diskriminačního jednání a možností, jak se mu bránit. Neocenitelná může být stáž u ombudsmana (běžný student se tam nedostane, v životpise to vypadá dobře:-).

Aktuálně – co budeme dělat z ZS 2013/2014? Obsahem bude nejprve představení problematiky, ukázky případů, představení právní úpravy (povedou P.Melotíková a T. Skarková), poté přijedou odborníci z praxe a proběhnou jejich přednášky/semináře.

Jen pro začátek ukázka pár videí z Youtube: zastávka, výtah

A takhle si někdo představuje diskriminaci. Dost přesně :-)

Nebo takhle :-) :

 

____________________________________________________________________________________________

Obecně k předmětu? Co si představit pod předmětem Antidiskriminační klinika? Jedná se o předmět na pomezí teoretického předmětu a klinického způsobu výuky. Narozdíl od Studentské právní poradny k nám nebudou chodit „živí“ klienti žádat o radu, ale na druhou stranu se nebudeme topit ani v teoretických frázích…

Každý semestr výuky je trochu jiný a vždy se snažíme, aby vyhovoval studentům, kteří se do něj zapsali. Někdy se více zaměřujeme na řešení klauzur a typových případů diskriminace, jindy porbíráme i základy lidských práv.

Na výuce se podílejí i právníci Ligy lidských práv nebo Kanceláře Veřejného ochránce práv (oddělení rovného zacházení). Podařilo se nám už také vytvořit plakátovou „minivýstvku“ k problematice diskriminace nebo také absolvovat týdenní stáž u Veřejného ochránce práv.

Vzhledem k obsahové náplni předmětu bude výuka předmětu probíhat interaktivní formou. Na praktických příkladech, které již proběhly a dospěly k řešení, budou demonstrovány konkrétní postupy v nejčastějších problémech, se kterými se právní praxe setkává. Předmět je jednosemestrální a otvírá se v letním i v zimním semestru.

Další informace a zajímavé odkazy:

Takhle vypadaly plakáty z loňského semstru:

Mini výstavka

 


 

QR Code Business Card