Environmental Law Education

Cílem aktivity je rozšířit nabídku volitelných předmětů z oblasti práva životního prostředí a zvýšit tak povědomí akademické obce v záležitostech životního prostředí a udržitelného rozvoje. Předměty umožňují studentům specializovat se a získat tak komplexní, praktické a dostatečně podorbné infomrace z oblasti životního prostředí.

Jedná se o 4 volitelné předměty.

Na realizaci aktivity se podílí Ekologický právní servis.

  • Environmentální právní klinika

Cílem tohoto předmětu je umožnit studentům, kteří budou mít zájem specializovat se v oboru práva životního prostředí, prohloubit si znalosti a dovednosti potřebné pro řešení praktických případů a vyzkoušet si aplikaci právních předpisů z oblasti práva životního prostředí na konkrétních případech a případových studiích. Výuka bude probíhat v šesti čtyřhodinových blocích za semestr.

Garant předmětu: JUDr. Veronika Tomoszková (veronika.tomoszkova@upol.cz,tel. 585 637 814), Ph.D., Mgr. Magdaléna Vopařilová (magdalena.voparilova@upol.cz, tel. 585 637 666)

Zápis je možný: od 4. do 5. ročníku magisterského studia, ve 3. ročníku bakalářského studia

Zakončení: Kolokvium

Počet kreditů: 4

  • Evropské právo životního prostředí

Cílem tohoto předmětu je umožnit studentům, kteří budou mít zájem specializovat se v oboru právo životního prostředí, prohloubit si znalosti z povinného předmětu Právo životního prostředí o evropskou dimenzi ochrany životního prostředí a blíže se seznámit nejen s právem EU v této oblasti, ale také s relevantní judikaturou Soudního dvora EU.

Garant předmětu: JUDr. Veronika Tomoszková (veronika.tomoszkova@upol.cz,tel. 585 637 814), Ph.D., Mgr. Magdaléna Vopařilová (magdalena.voparilova@upol.cz, tel. 585 637 666)

Zápis je možný: ve 4. ročníku magisterského studia

Zakončení: Kolokvium

Počet kreditů: 3

  • Mezinárodní právo životního prostředí

Cílem tohoto předmětu je umožnit studentům, kteří budou mít zájem specializovat se v oboru právo životního prostředí, prohloubit si znalosti z povinného předmětu Právo životního prostředí o mezinárodní dimenzi ochrany životního prostředí a blíže se seznámit s nejvýznamnějšími mezinárodními smlouvami z oblasti ochrany životního prostředí, ale také s významnými mezinárodními případy a relevantní judikaturou ESLP a Mezinárodního soudního dvora.

Garant předmětu: JUDr. Veronika Tomoszková (veronika.tomoszkova@upol.cz,tel. 585 637 814), Ph.D., Mgr. Magdaléna Vopařilová (magdalena.voparilova@upol.cz, tel. 585 637 666)

Zápis je možný: v 5. ročníku magisterského studia

Zakončení: Kolokvium

Počet kreditů: 3

  • Seminář „Právo životního prostředí“

zatím neotevřen.

QR Code Business Card