Klinika práv pacienta

Předmět Klinika práv pacienta seznámí studenty se základními prvky medicínského práva v ČR z pohledu pacienta. Předmět bude realizován praktickou formou založenou na aktivním přístupu studentů, řešení případových studií, řízených diskuzí a samostatné práci studentů, tak aby byli absolventi po skončení fakulty připraveni na modelové situace, které mohou nastat. Výuka bude realizována v šesti intenzivních čtyřhodinových blocích.

Studenti budou vybráni ve výberovém řízení CPV.

Další zajímavé informace:

-         spolupráce s odborníky z lékařské fakulty UP a nevládní organizaci Liga lidských práv

Témata:

-   základy medicínského práva na vnitrostátní a mezinárodní úrovni

-   právní vztahy a odpovědnost při poskytování zdravotní péče

-   postup lege artis, standardy poskytování zdravotní péče

-   informovaný souhlas, odmítnutí zdravotní péče, revers

-   ochrana osobních údajů při poskytování zdravotní péče, mlčenlivost

- práva pacientů v modelových situacích, odškodňování pacientů,          nemajetková újma

Garant: JUDr. Maxim Tomoszek (maxim.tomoszek@upol.cz, tel. 585 637 815)

Zápis je možný: v 3. a v 4. ročníku magisterského programu

Zakončení: Kolokvium

Počet kreditů: 4

Pozor!!! V červnu se na anaší fakultě uskuteční škola zdravotnického práva – více info na http://llp.cz/akce/letniskola/

QR Code Business Card