Klinika stavebního práva

Správa stavební zahrnuje jak oblast územního plánování, tak i rozhodovací a kontrolní činnost stavebních úřadů. Cílem předmětu je dát studenům předpoklady pro orientaci v této právní oblasti  a naučit je aplikaci práva v konkrétních případech. V době výuky se studenti seuźnámí s prameny právní úpravy, základními pojmy a instituty, organizací veřejné správy na úseku , problematikou územního plánování a rozhodování o území. Z pohledu veřejné správy bude prezentována i oblast státního stavebního dohledu, otázka „autorizací“ ve výstavbě a právní režim a postavení dotčených orgánů státní správy při hájení veřejných zájmů v daném území. Na výuce se aktivně spolupracuje s občanským sdružením EPS – Ekologický právní servis.

V průběhu semestru budou probíhány kroky, které musí podniknout investor pro úspěšnou realizaci svého plánu. Ve výuce se taky například potkáte s řadou praktických otázek, které v běžném život řeší účastníci správního řízení. Na dané téma bude pohlíženo také z pohledu vlastníku nemovitostí.

Probíraná témata:

  • Úvod do stavebního práva
  • Územní plánování a jeho nástroje
  • Organizace veřejné správy v územním plánování a ve věcech stavebního řádu
  • Rozhodování o území a povolování staveb a jejich změn
  • Úžívání staveb a jejich odstraňování
  • Stavební dozor a další správní činnosti
  • Organizace stavební správy

Garant: JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. (filip.dienstbier@upol.cz, tel. 585 637 618), Mgr. Markéta Cooiman

Zápis je možný pro: studenty 5. magisterského studijního programu Právo a 3. ročníku bakalářského oboru

Zakončení: kolokvium

Počet kreditů: 4

Vyučovaný semestr: zimní

QR Code Business Card