Klinika sociálního zabezpečení

Předmět Právní klinika sociálního zabezpečení je povinně volitelný jednosemestrální předmět probíhající v zimní i letním semestru akademického roku, jenž je zaměřen na praktickou právní pomoc klientům v oblasti práva sociálního zabezpečení. Tato oblast práva je velmi rozmanitá a proměnlivá. Právní úprava podléhá častým novelizacím a běžný občan má často problémy se orientovat v tom, jaká má práva a povinnosti v souvislosti s tíživými sociálními událostmi, které u něj nebo v jeho rodině nastanou.

Studenti mají možnost seznámit se s touto oblastí práva prostřednictvím praktických případů a jejich řešení a připravit se tak na poskytování právní pomoci v této oblasti. Dále budou mít možnost informovat širokou veřejnost a především sociálně slabé o možnostech sociální ochrany v konkrétních tíživých situacích.

V rámci právní kliniky byla navázána spolupráce s Krajským soudem v Ostravě, pobočkou Olomouc, kde mají studenti šanci pod vedením samosoudkyně na úseku správního soudnictví studovat soudní spisy týkající se soudního přezkumu správních rozhodnutí ve věcech sociálního zabezpečení a seznámit se s praxí správního soudnictví.

Studenti se v ZS a LS 2011/2012 hlásí přes Stag.

Garant: JUDr. Gabriela Halířová, Ph.D. (gabriela.halirova@upol.cz, tel. 585 637 626)

Zápis je možný: pro 3. až 5. ročník magisterského programu

Zakončení: Kolokvium

Počet kreditů: 4

QR Code Business Card