Profesní etika

Předmět Profesní etika seznamuje studenty se základními principy profesní etiky a odpovědnosti v ČR. Jedním z jeho hlavních cílů je vyplnit mezeru v právním vzdělávání týkající se hodnotové výchovy budoucích právníků. Praktikující právníci totiž často chápou své povolání spíše jako druh podnikání, kde hlavním měřítkem úspěchu je pouze zisk a opomínají tak skutečnost, že i oni jsou součástí výkonu spravedlnosti. Celkový úpadek neprávních normativních systémů má nepochybně neblahé důsledky v nazírání veřejnosti na právo, právníky i justici jako celek, neboť neeticky či nemorálně konající právník je pojmově právníkem špatným. Proto tento předmět usiluje o to, aby jeho absolventi na porušení etických zásad ani nepomysleli.

Kromě advokátů je předmět zaměřen i na další právní profese při jejichž výkonu hraje profesní etika zásadní roli i proto, že stavovské a další organizace sdružující tyto profese mají své etické kodexy, jejichž dodržování kárně vymáhají. Předmět je realizován praktickou formou založenou na aktivním přístupu studentů, řešení případových studií, řízených diskusích a samostatné práci studentů tak, aby byli absolventi po skončení fakulty připraveni na modelové situace, které mohou v praxi nastat a etické principy proto měli vždy na paměti.

Výuka bude realizována v šesti intenzivních čtyřhodinových blocích. Do výuky předmětu budou zapojeni odborníci ze všech oblastí praxe, kteří studenty seznámí s vlastními poznatky a zkušenostmi s etickou stránkou výkonu jejich povolání.

Garant: JUDr. Maxim Tomoszek (maxim.tomoszek@upol.cz, tel. 585 637 815)

Zápis je možný: pro 3. a 4. ročník magisterskéh programu (přes portál UP)

Zakončení: Kolokvium

Počet kreditů: 3

QR Code Business Card