Studentská lidskoprávní laboratoř

Přejdi na propojený web: hrlab.upol.cz

Volitelný předmět Studentská lidskoprávní laboratoř navazuje na povinné předměty Základní práva 1, Základní práva 2, Mezinárodní právo veřejné a má studentům poskytnout prostor pro ověření a praktikování nabytých znalostí a dovedností.

Práce v předmětu spočívá v simulovaném řešení aktuálních mezinárodních lidskoprávních kauz, podrobném monitoringu rozhodovacích činností mezinárodních orgánů ochrany lidských práv (ESLP, ASLP, IASLP, UNHCR, HRC, DESCE, CERD). Další částí je praktický trénink aplikace procesních pravidel činnosti jednotlivých lidskoprávních orgánů a institucí.

Na výuce se podílejí partneři Centra pro klinické právní vzdělávání, neziskové organizace (např. Liga lidských práv). Studenti budou vybráni ve výběrovém řízení CPV.

Další zajímavé činnosti:

-         moot court

-         práce s judikaturou z oblasti mezinárodní ochrany lidských práv

-         spolupráce s pracovníky NGO

Garant: JUDr. Ondrej Hamuľák (ondrej.hamulak@upol.cz, tel. 585 637 635)

Zápis je možný: od 3. do 5. ročníku magisterského studia

Zakončení: Kolokvium

Počet kreditů: 6

QR Code Business Card