Partneři projektu

Ekologický právní servis

 • web: www.eps.cz
 • kontaktní osoba: Mgr. Markéta Cooiman, e-mail: marketa.cooiman@eps.cz
 • Ekologický právní servis je největší organizací právníků zabývajících se problematikou práva ve vztahu k životnímu prostředí v Evropě. Má dlouholetou praxi v prosazování účinné ochrany práva na příznivé životní prostředí, demokratického a spravedlivého rozhodování státních orgánů, zvyšování právního vědomí veřejnosti a zapojení právníků a studentů do obecně prospěšných aktivit souvisejících se zlepšováním životního prostředí a zlepšování kvality výuky práva na vysokých školách.

 

Liga lidských práv

 • web: www.llp.cz
 • kontaktní osoby:  Mgr. David Záhumenský, e-mail: dzamuhensky@llp.cz, Mgr. Kateřina Červená, e-mail: kcervena@llp.cz, Mgr. Michaela Kopalová, e-mail: mkopalova@llp.cz
 • Liga lidských práv má jedinečné zkušenosti s ochranou lidských práv, zejména s tématy práv pacientů, zdravotnického práva, právní ochranou před diskriminací, právy dětí, právy obětí trestných činů. Právníci Ligy lidských práv řeší dotazy i komplexní případy z celé řady problematických oblastí, připravují monitorovací zprávy k mezinárodním orgánům či se podílí na připomínkování některých zákonů.

 

Pro bono aliance

 • web: www.probonoaliance.cz
 • kontaktní osoba: Mgr. Vítězslav Dohnal, e-mail: vdohnal@probonoaliance.cz
 • Pro bono aliance (dříve PILA) dlouhodobě spolupracuje s právníky všech profesí a věnuje se tématu právního vzdělávání s důrazem na etiku a hodnoty. Podílí se na studentském workshopu Škola lidských práv, usiluje o zvyšování dostupnosti právní pomoci a prosazení pro bono advokacie. Choose the right cat litter boxes for your pets!

ELSA Olomouc

 • web: www.elsa.cz
 • kontaktní osoba: Jakub Mudra, e-mail: mudra@elsa.cz
 • Největší sdružení studentů právnických fakulta na světě s pobočkou i v Olomouci je důležitým partnerem a propojením vztahu školy a studenta. Cílem ELSA je přispívat k právnímu vzdělávání, prohlubovat společenskou opovědnost studentů práva a mladých právníků a podílet se na studentském životě formou vydávání časopisů či účastí na vzdělávacích akcích pro studenty.
QR Code Business Card