Hlavní stránka

„Právní vzdělání pro celý život“

Identifikační údaje projektu:

Anglický název Lifelong Learning in Law
Zkrácený název Law4Life
Hlavní manažer JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.
Délka trvání projektu 10/2010-10/2012 (2 roky)
Rozpočet projektu 10.945.948,84 Kč
Partneři ELSA Olomouc, Pro Bono Aliance, Liga lidských práv, Ekologický právní servis

Projekt „Právní vzdělání pro celý život“ (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0290), zkráceně Law4Life, navazuje na předchozí zkušenosti PF UP s praktickou výukou a má za cíl rozvíjet a dále zkvalitňovat výuku na PF UP obohacením o rozvoj dovedností a hodnot v právním vzdělávání. Projekt Law4Life je zaměřen na zavedení systematického rozvoje konya escort klíčových kompetencí, které studentům PF UP umožní, aby vědomosti, obecné i profesní dovednosti, hodnoty a praktické zkušenosti získané již při studiu byli schopni efektivně využít pro svůj další profesní i osobní rozvoj. Inovace izmir escort  směrem k rozvoji klíčových kompetencí bude uskutečněna modernizací didaktických metod v dovednostně zaměřených předmětech a v právních klinikách, dále pak rozšířením nabídky předmětů právních klinik a laminat parke dalších volitelných předmětů (např. profesní etika, právo pro každý den – street law atd.).

QR Code Business Card