Program Moot Court

Aktivita má napomoci rozvoji klíčových kompetencí a profesních dovedností prostřednictvím metody sumulovaných soudních jednání.

QR Code Business Card