Metodika výuky práva

V rámci projektu Law4Life se zaměřujeme také na propagaci interaktivních metod výuky práva, které přispívají k rozvoji klíčových kompetencí a profesních dovedností u budoucích právníků, a na podporu v jejich používání ve výuce na PF UP. V rámci této klíčové aktivity vzniknou metodické příručky pro učitele i studenty týkající se nejrůznějších metod výuky práva a učitelé i studenti PF UP budou mít možnost absolvovat řadu metodicky zaměřených školení.

V rámci klíčové aktivity Metodika výuky práva vznikly následující příručky:

  1. Moot court ve výuce práva (příručka pro studenty a učitele)
  2. Jak využít metodu street law při výuce práva
  3. Právo pro každý den (příručka pro studenty street law)
  4. Rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností při výuce práva
  5. Analýza a řešení právního případu
  6. Právní klinika: metodická příručka pro studenty a supervizory
  7. Klíčové a profesní dovednosti pro právníky (příručka pro učitele)
  8. Průvodce dovednostním vzděláváním na PF UP (příručka pro studenty)
  9. Complex Law Teaching (výstup z konference Complex Law Teaching)

Podporou pro zavádění interaktivních metod výuky je také desetidílný e-learningový kurz pro začínající učitele a doktorandy PF UP s názvem „Jak efektivně učit právo“. Tento e-learningový kurz je umístěn v prostředí Vzdělávacího portálu LMS Unifor a je možné se na něj přihlásit zasláním e-mailu JUDr. Veronice Tomoszkové, Ph.D. (veronika.tomoszkova@upol.cz) Vzhledem k časovým výhodám studia ve formě e-learningu je do Kurzu „Jak efektivně učit právo“ možné se přihlásit kdykoliv.

Na realizaci metodických školení pro učitele i studenty se v rámci projektu podíleli zahraniční odborníci prof. Philip Genty z Columbia University Law School v New Yorku a prof. James Moliterno z Washington&Lee University Law School v Lexingtoně ve Virginii. Školení v rámci projektu Law4Life pro nás realizovali také Mgr. Pavel Pavlas z firmy VBC Czech, s.r.o. a Mgr. Petr Dombek z firmy GrowJOB, s.r.o. Na školení pro učitele i studenty o využívání metody streel law se podíleli odborníci z Právnické fakulty UK v Praze.

QR Code Business Card